VINTAGE DENIM SHIRT [OW]
BLUE SAKURA JEANS 公式サイト - ¥19,800