DENIM SHIRT [NO BLUE] / OW
BLUE SAKURA JEANS 公式サイト - ¥23,100