"DENTO" 402XXH STILL WASHI DENIM OW
BLUE SAKURA JEANS 公式サイト - ¥18,700