"DENTO" 403XXH LEAN WASHI DENIM OW
BLUE SAKURA .com - ¥18,700