Tripper Shirt | MORIKAGE SHIRT KYOTO × MAGASINN KYOTO
Magasinn Kyoto | マガザンキョウト - ¥ 22,000